Håndværkergaranti er din sikring som privatkunde

Håndværkergaranti er opstået i et samarbejde mellem arbejdsgiverforeningen KA, Dansk Håndværk og Arbejdsgiverne.

Som håndværkervirksomhed og som medlem betyder det, at vi er omfattet af en garanti, der sikrer dig økonomisk, i tilfælde af fejlbehæftet arbejde.

Vi har erfaring med, at en investering i VVS-arbejde kan være en beslutning, der kan give anledning til økonomiske overvejelser. Med håndværkergaranti er du sikret, at din investering, og projekt altid vil stå færdigt som et professionelt udført arbejde.

Kig efter stemplet

Når du vælger en virksomhed med stemplet håndværkergaranti, kan du være sikker på, at virksomheden leverer høj håndværksmæssig kvalitet, og at  eventuelle fejl eller mangler, bliver håndteret effektivt og professionelt.

Kig efter håndværker garanti stemplet, når du skal vælge håndværker, det er din sikkerhed

Hvad er Håndværkergaranti-ordningen?

Håndværkergaranti-ordningen er et eksklusivt samarbejde mellem de største håndværkerforeninger i Danmark, som går ud på at sikre mod fejl og mangler i udført arbejde.

Som kunde er du garanteret udbedring af fejlbehæftet arbejde, og som håndværkervirksomhed er det en måde at sige, “vi står ved vores arbejde, og dine ønsker er vores prioritet”.

Vi ved, at tillid er afgørende, når det handler om din bolig. Håndværkergaranti-ordningen er lavet til at skabe tryghed.

håndværker garanti edækker op til 150.000 kr for fejlbehæftet håndværkerarbejde. Hovedgaard og omegns VVS er medlem af håndværkergaranti ordningen
 • Du er forsikret mod fejl og mangler op til DKK 150.000

  – som privat husejer er du dækket for eventuelle fejl og mangler ved udførelsen af arbejdet, op til DKK 150.000 pr.byggesag, inkl. moms.

 • Du er sikret, også hvis virksomheden lukker

  – i tilfælde af at håndværkeren er gået konkurs, eller har lukket sin virksomhed, er du stadig sikret. Efter behandling i Håndværkets Ankenævn, udpeges én eller flere håndværkere, til at rette op på påviste fejl og mangler. I visse tilfælde, kan afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn, opfyldes ved kontant betaling til dig som kunde.

 • Alle afgørelser foretages uvildigt i Håndværkets Ankenævn

  – Håndværkets Ankenævn er et privat ankenævn, godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet består af en landsdommer og en byretsdommer, samt  repræsentanter for forbrugersiden og virksomhedssiden. Ankenævnet sikrer en uvildig behandling af klager over håndværkere.

Tips til dig, inden du starter dit håndværkerprojekt

Når du går i gang med et større håndværksmæssigt projekt i din bolig, er det praktisk at sikre, at have vigtige aftaler nedfældet på papir.

Dette vil afhjælpe tvivl og skabe klarhed både for dig og din håndværker. Dokumentation handler ikke kun om det juridiske, men også om at afstemme forventninger.

tips inden du starter dit håndværker projekt
 • Projektet – blive enige om, hvad der skal udføres

  – er der reservedele, som du allerede har, og som håndværkeren skal bruge?
  – skal farverne på materialerne tilpasses din indretning?

  Er der specielle forhold ved din bolig, der kræver ekstra indsats, som f.eks. flytning af møbler?Skriv ned, hvad der ikke er standard, så alle detaljer er klare.

 • Tidspunkter – afstem tidspunkterne for projektet

  – hvornår begynder arbejdet, hvornår pågår det, og hvornår forventes det afsluttet?

  Er der perioder, hvor håndværkeren ikke har adgang til boligen, skal det klart angives. Tydelig kommunikation omkring tidspunkter vil fjerne misforståelser.

 • Priser – afklaring af hvad prisen inkluderer

  – er det en fast pris, delvis fast pris eller timepris?
  – dækker prisen materialer, transport og eventuel administration?
  – for større projekter kan det være svært at forudsige alle omkostninger. Hvem afholder udgifterne ved uforudsete situationer?

  Sørg for klare aftaler og skriv dem ned.

 • Kommunikation – er der behov for løbende kommunikation?

  – ønsker du at blive informeret om væsentlige ændringer i tidsforbrug eller pris?
  – forventer du regelmæssige opdateringer om arbejdets fremgang?
  – Skal håndværkeren kunne kontakte dig ved behov for afklaring?
  – er det tilladt at ændre mening undervejs?

  At aftale klare kommunikationslinjer er god praksis, især når økonomi er involveret. Aftal hvordan og hvornår I skal kommunikere, og skriv det ned.

 • Samarbejdspartnere – Er andre specialister involveret?

  Kræver dit projekt at flere håndværksspecialer involveres, spiller klar kommunikation og planlægning, en stor rolle i koordinering af det fulde projekt.

 • Dine ønsker – Sørg for, at alle samarbejdspartnere er bekendt med dine ønsker og krav

  Beskriv processen i henhold til ovenstående punkter og dokumentér de vigtigste detaljer. Tydelige retningslinjer mellem dig og samarbejdspartnere vil hjælpe, hvis der opstår problemer.

Se evt. hvad vi tilbyder ved en totalentreprise, hvor vi styrer hele projektet, alle tidsplaner og samarbejdet med andre specialister.

Vores samarbejdspartnere er naturligvis også omfattet af håndværkergaranti-ordningen og sikrer en høj håndværksmæssig kvalitet.

Vil du vide mere?

Ring til os på telefon: 7565 9030 eller send en e-mail, så hjælper vi dig med dit projekt