Vi hjælper dig med ansøgningen, så du kan få del i erhvervspuljen fra energistyrelsen

Staten giver virksomhedsejere støtte til en grønnere energi. Det betyder mindre CO2 udledning. En udskiftning fra gas- eller oliefyr til fjernvarme energi, kan indbringe et tilskud til virksomhedens nye energikilde.

Har du planer om at omlægge til et grønnere energisystemet for din virksomhed, så kan du nu ansøge om tilskud og få del i erhvervspuljen. Der gives op til 50% reduktion i prisen for hele dit projekt.

Kom i gang med dit bæredygtige projekt

En omlægning af virksomhedens energisystem er ofte et omfattende og tidskrævende projekt. Det kan være svært at få planlagt, indhentet detaljer og beregnet alle værdier. På trods af den gode hensigt, er chancen for at projektet udsættes stor.

Vi hjælper dig, med at komme i gang, så du får del i alle fordelene – den grønne omstilling, et mere bæredygtigt firma og det økonomisk tilskud.

ansøgning om tilskud til nyt fjernvarmeanlæg i private virksomheder - Regeringens støtte til grøn energi og CO2 venlige varmeanlæg

Hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed

Vi har et tæt samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma og har adgang til alle nødvendige tegninger og beregninger. Vi kender arbejdsgangen og forstår det fulde omfang af dit specifikke projekt.

Vi tager os af hele processen med ansøgningen, projektering og tegninger, få pengene udbetalt via eksterne samarbejdspartner (mod betaling), budget pris og udførelse af opgaven.

Du undgår at skulle bruge timer på en masse ekstra papirarbejde og du kommer hurtigere i gang med dit projekt.

Ansøgning om erhvervspuljen skal indeholde dokumenter, beregninger og tegninger - vi hjælper dig med en fyldestgørende ansøgning
 • Vi tilbyder hjælp til at udfylde din ansøgning, så du får noteret det hele korrekt og får alle vigtige oplysninger med

  – det betyder, at du ikke skal bruge tid og ressourcer på, at sætte dig ind i ansøgningens opbygning, og hvilke dokumenter der skal indberettes.

 • Vi har erfaring med hvilke forhold, der skal dokumenteres og hvilke opmålinger og rørledninger der skal indføres

  – det betyde, at du blot kan levere de oplysninger vi skal bruge, og derefter tage dig af andre arbejdsopgaver i din virksomhed.

 • Vi ved hvilket fjernvarmeanlæg, der passer til og kan installeres i din virksomhed

  – det betyder, at vi fokuserer på din virksomhed. Vi arbejder på, at du opnår bedre økonomi i din drift, får en sundere konkurrencedygtigt virksomhed, og bidrager til et grønnere energiaftryk.

betingelser for at opnå energitilskud er bl.a.:

 • Arbejdet må ikke være påbegyndt
 • Projektet skal gennemføres indenfor 2 år efter tilskuddet er godkendt
 • Den energikilde der udskiftes skal have været i drift de sidste to år
 • Projektet må ikke have opnået tilskud fra anden statsstøtteordning
 • Dit projekt må ikke være lovmæssigt forpligtet til at blive gennemført

“Jeg fungerede mere som projektleder, mens de stod for ansøgningsprocessen og holdt mig orienteret undervejs. Det fungerede godt for mig, så jeg kunne fokusere på andre arbejdsopgaver”

Sagt af en virksomhedsejer der har fået del i erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje for virksomheder, der ønsker at nedskrive deres CO2-udledning

Hvad er erhvervspuljen?

Erhvervspuljen er en tilskudspulje for virksomheder, der ønsker at nedskrive deres CO2-udledning.

Frem til 2029 kan virksomheder søge tilskud til projekter, der spare energi og bidrager til en mere bæredygtig energikilde.

Regeringen afsætter 3,5 mia kr i en erhvervspulje. Du kan opnå op til 50% i tilskud til dit CO2 besparende virksomhedsprojekt. Hvilket gør det endnu mere rentabelt at investere i en grønnere fremtid.

Overvejer du, hvornår du skal skifte dit oliefyr ud med fjernvarme, så er det et godt tidspunkt nu, hvor du kan ansøge om statens tilskud til dit projekt. Vi hjælper dig gerne med at komme i gang.

Private virksomheder kan få del i erhvervspuljen, når de ønsker at skifte virksomhedens fossile brændstof energi ud med et CO2 venligt anlæg

Hvem kan søge tilskud til grønnere energi?

Både små og store private virksomheder, der ønsker at skifte virksomhedens fossile brændstof energi ud med et CO2 venligt anlæg.

Erhvervs tilskuddet er målrettet alle privatejede virksomheder indenfor: Produktion, Handel, Service, Landbrug, Gartneri, Skovbrug.

Størrelsen på din virksomhed og dermed dit projekt har indflydelse på hvor stor din støtte er. Der gives erhvervstilskud fra 30-50% af beløbet for hele projektet.

Er du i tvivl om din virksomhed kan få støtte, og hvordan du får ansøgt, så vejleder vi dig meget gerne.

Hvordan ansøger man om tilskud fra erhvervspuljen?

Du skal søge tilskud, før du går i gang med dit projekt. Du kan ikke få tilskud, når du først har købt materialer eller underskrevet din håndværkeraftale.

Forberedende arbejde med indhentning af tilladelse, rådgivning og beregninger om energibesparelser regnes ikke for påbegyndt arbejde. Udgifter til rådgivningen er tilskudsberettiget, og kan regnes med i projektets samlede investering.

Vi kan hjælpe dig med din ansøgning. Hvadenten der er dele af processen eller hele ansøgningen du ønsker vi bidrager til.

Ring til os 7565 9030

Skal din virksomhed have nyt CO2 venligt varmeanlæg, så lad os hjælpe med din ansøgning om erhvervsstøtte

Ring til os på telefon: 7565 9030 eller send en e-mail, så svarer vi tilbage.