Læs her om du har mulighed for at benytte regeringens håndværkerfradrag

Vi har samlet en række af de ydelser hos os, der gælder under regeringens fradragsordning fra regeringen i 2021.

Det kan være svært at finde rundt i hvilke ydelser, der går ind under fradragsordningen og hvilke der falder udenfor.

Energi- og miljømæssige forbedringer

Generelt kan du få håndværkerfradrag for renovering og forbedringer der bidrager til et grønnere miljø. Dette omfatter isolering, forbedring af vinduer og varmestyring.

Der gives ikke fradrag på forbedringer og tiltag, der i forvejen gives tilskud til.

Der gives ikke fradrag for materialeudgifter, kun for arbejdsløn.

håndværkerfradrag gælder for en lang række VVS håndværkerydelser

Forudsætning for fradrag

Opgaven skal være udført af en autoriseret håndværker, der er CVR registreret og kan fakturere arbejdet.

Betaling skal kunne dokumenteres elektronisk (bankoverførsel, dankort eller mobilpay), kontantbetaling betragtes ikke som gyldig betaling.

Du skal selv indberette dine udgifter til håndværkerløn på din selvangivelse. Regeringen giver fradrag for udgifter optil 25.000 DKK. I 2021 er fradragssatsen 35% af din betaling.

  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Håndværkerydelser fra Hovedgaard & omegns VVS som indgår i fradragsordningen

fradrag på udskift af varmekilde

Nye varmekilde og energiforsyninger

  • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
  • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg (*)
  • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
  • Installation eller forbedring af ventilation

*Fradraget kan ikke benyttes ved udskift eller renovering af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og andre brændselskedler. Ved installation af anden kedeltype kan du benytte fradraget på udskiftning af el-vandvarmere.

Energirenovering og forbedringer:

  • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (radiatortermostatventiler, ur styring, udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer)

Du kan læse mere på håndværkerfradrag.dk der også har en brevkasse.

Her finder du de generelle betingelser fra SKAT.

Du kan benytte fradraget på totalentraprisen, når du skal miljøforbedrer din bolig

Vær opmærksom på håndværkerfradrag på en totalentreprise

Vi tilbyder også totalentreprise og kan stå for alle aftaler med alle håndværkere, der er involveret i dit projekt.

Det er praktisk at samle det hele et sted. En praktisk måde at bevare overblikket og tidsplanen på.

Læs mere om vores tilbud om totalentraprise og hvilke yderligere håndværkerydelser, der er med i regeringens fradragordning.

Vi tilbyder totalentreprise

Vi hjælper dig med forbedring af din bolig – se hvilke håndværkerydelser vi tilbyder

Ring til os på telefon: 7565 9030 eller send en e-mail, så finder vi også den løsning der passer til dit husbehov.

vores ydelser